Finansiering   
 
Prisliste
Bygg
Nr.
Etasje
BRA
Sov.
Balkong-m2
Pris.
Solgt
1
1.1.1
1.2.1
1.3.1
1.4.1
1
2
3
4
120
120
120
120
3
3
3
3
38
22
22
22


 

Solgt
Solgt
Solgt
Solgt

2
2.1.1
2.1.2
2.2.1
2.2.2
2.3.1
2.3.2
2.4.1
2.4.2
2.5.2
1
1
2
2
3
3
4
4
5
76
79
76
79
76
79
76
79
79
2
2
2
2
2
2
2
2
2
9 + 7
30
7 + 7
22
7 + 7
22
7 + 7
22
22


 

Solgt
Solgt
Solgt
Solgt
Solgt
Solgt
Solgt
Solgt
Solgt
3.1.1
3.1.2
3.2.1
3.2.2
3.3.1
3.3.2
3.4.2
1
1
2
2
3
3
4
61
90
61
90
61
90
90
1
2
1
2
1
2
2
9 + 7
27
7 + 7
22
7 + 7
22
222 250 000


Solgt
Solgt
Solgt

Solgt
Solgt
Solgt
4.1.1
4.1.2
4.2.1
4.2.2
4.3.1
4.3.2
4.4.2
1
1
2
2
3
3
4
76
90
76
90
76
90
90
2
2
2
2
2
2
2
9 + 7
17
7 + 7
22
7 + 7
22
22
1 990 000


Solgt
Solgt
Solgt
Solgt

Solgt
Solgt

Dersom garasje ønskes istedenfor uteparkering, kommer et tillegg på kr 65 000,-
Omkostninger:
Dokumentavgift 2.5 % av tomteverdi
Tinglysing av skjøte kr. 1.548,-
Tinglysing pr. panterett kr. 2.107,-
Startkapital sameie kr. 1.000,-


Betalingsplan:
- 10 % av kjøpesum ved signering av hovedkontrakt
- resterende ved overtakelse